Het systeem en algoritme van InvestixX in grote lijnen

InvestixX heeft als doel om één maal per kwartaal, vier maal per jaar, portefeuilles met beursgenoteerde waarde-aandelen te publiceren die een optimale waardegroei geven voor lange termijnbeleggers (we beleggen voor een periode van minimaal 5 tot 10 jaar).

Door de grote hoeveelheid effectenbeurzen en aandelen die er zijn, is het voor individuen nagenoeg onmogelijk om zelf een portefeuille samen te stellen met alleen maar aandelen die het meest interessant zijn voor de lange termijnbelegger. Met de door onze dataleverancier (1) geleverde data “voeden” wij ons algoritme alle benodigde data van alle beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Wij hebben hierna ons algoritme op de volgende vier regionen “losgelaten”:

Benelux

Europa

Verenigde Staten van Amerika

Wereld

Door middel van filtering en selectie komt ons algoritme in de door ons opgegeven regionen tot bovenstaande individuele portefeuilles. Deze portefeuilles zijn stuk voor stuk gericht op optimale waardegroei op de lange termijn. Aangezien de regio “Wereld” allesomvattend is, presteert deze portefeuille verreweg het beste.

De primaire filters van ons algoritme

Onze database beschikt over alle denkbare gegevens die bij de selectie van aandelen van pas komen.

Het algoritme van InvestixX gebruikt een veelvoud aan filters die toegepast worden op onze database. Onze database beschikt continu over vrijwel alle denkbare up-to-date gegevens van alle aandelen ter wereld. Een grote hoeveelheid van deze gegevens wordt gebruikt om tot een optimale selectie van aandelen voor de individuele portefeuilles te komen. Hieronder lichten wij een tipje van de sluier op, wat betreft hoe ons algoritme in de primaire selectie te werk gaat:

  1. InvestixX’ algoritme selecteert aandelen van bedrijven met een eigen vermogen >= € 200 miljoen (bedrijven met minder eigen vermogen hebben statistisch gezien een grotere kans op ongewenste resultaten). De rest van de aandelen valt af;
  2. Er wordt gekeken of bedrijven in de afgelopen 15 jaar geen – of maximaal één verliesjaar gedraaid hebben. Indien dit klopt, blijft het aandeel in de selectie; anders valt het af;
  3. Er wordt gekeken of de koers van een aandeel de afgelopen 15 jaar geen grotere daling van top naar bodem heeft vertoond dan 60% *. Indien dit klopt, blijft het aandeel in de selectie; anders valt het af.

* Zelfs bij sterke solide bedrijven is het mogelijk dat de koers van hun aandeel bij een recessie, van top naar bodem, een val van 40% tot 60% kan maken. Veelal komen deze aandelen na enige tijd weer terug op hun oude niveau. Bij beleggen is het belangrijk om emoties buiten spel te houden. Het voordeel van InvestixX’ algoritme is, dat het nul emoties heeft. Het kijkt er enkel naar, of een aandeel bij aanvang van het nieuwe kwartaal binnen de gestelde parameters valt. Mocht een aandeel in het vorige kwartaal in de lijst voorkomen, maar daarmee in dat kwartaal, samen met de voorgaande 15 jaar meer dan 60% gedaald zijn, dan voldoet dit aandeel dus niet meer aan deze gestelde parameter. Het aandeel zal in de portefeuille van het volgende kwartaal dan ook automatisch niet meer voorkomen.

Naast deze drie filters uit het “tipje van de sluier”, hanteert InvestixX’ algoritme nog diverse andere filters, waarmee het uiteindelijk tot een selectie komt waarmee de portefeuilles worden samengesteld.

Samenstelling portefeuilles en herinvesteren uitgekeerd dividend

Iedere portefeuille van InvestixX bestaat uit 25 aandelen. Binnen iedere portefeuille bedraagt ieder aandeel 4% van de totale waarde van deze portefeuille. Bij uitkering van dividend, wordt dit geherinvesteerd in de aandelen binnen de portefeuille. Binnen iedere portefeuille stelt het systeem van InvestixX ieder aandeel ieder nieuw kwartaal op exact 4% (1/25e) van de totale waarde van een portefeuille.

In de praktijk proberen wij binnen onze portefeuilles ieder aandeel zo dicht mogelijk bij 4% van de totale waarde van iedere portefeuille te behouden. Om te veel handelskosten te voorkomen, zal de gemiddelde vermogensbeheerder een gedeelte van een specifiek aandeel pas verkopen als dit aandeel >= 6% van een portefeuille deel uitmaakt, om zo weer tot ≈4% per aandeel binnen de portefeuille te komen.

Waarom zijn de portefeuilles van InvestixX voor u interessant?

De portefeuilles van InvestixX zijn voor u, als lange termijnbeleggers, interessant, omdat u sterke solide aandelen in uw portefeuille krijgt, terwijl u niet dagelijks de aandelenkoersen hoeft  bij te houden. We passen één maal per kwartaal onze portefeuilles aan. Vaker is binnen InvestixX’ systeem niet nodig.

Goed om te weten

  • InvestixX heeft haar algoritme getest door middel van backtesting. Dit houdt in dat ons systeem met historische data berekend heeft wat de resultaten geweest zouden zijn als wij onze filters in het verleden hadden gebruikt om onze portefeuilles toen samen te stellen. De resultaten van deze backtesten zijn onder “De Portefeuilles” terug te zien in de historische grafieken.
  • Binnen het systeem van InvestixX wordt geen rekening gehouden met te betalen handelskosten, af te dragen belastingen en eventuele andere kosten. Hiervoor is iedereen uiteraard zelf verantwoordelijk.
  • Bij het beleggen in aandelen gebruiken wij alleen geld dat wij niet voor levensonderhoud of andere zaken nodig hebben. Investeren met geld dat eigenlijk niet gemist kan worden is een absolute no-go.
  • InvestixX geeft geen beleggingsadvies. Wij presenteren enkel de door ons systeem met ons algoritme gegenereerde lijsten met aandelen.
  • Wij beleggen zelf in de portefeuille “Wereld”.
  • In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

(1) Refinitiv

Beleggen in aandelen
beleggen
aandelen
eenvoudig beleggen
investixx